Drie redenen om kennis te toetsen
01

Blog

/

Drie redenen om kennis te toetsen

Iedere opleidingsprofessional wil graag dat de cursussen die zij aanbieden aan hun cursisten zo effectief mogelijk zijn, en het liefst nog meetbaar ook.

Niels Rop

Niels Rop

September 16, 2022

02
Iedere opleidingsprofessional wil graag dat de cursussen die zij aanbieden aan hun cursisten zo effectief mogelijk zijn, en het liefst nog meetbaar ook. Toetsing wordt daarom door velen gezien als een essentieel onderdeel van e-learning, om te testen of de cursist datgene geleerd wat in de cursus werd aangeboden. Maar er zijn andere redenen naast het testen van kennis om een quiz of toets op te nemen in een (e-learning) cursus.

Wat is het nut van toetsing in een e-learningcursus?

Een klant van ons kwam bij ons met de vraag wanneer toetsen en toetsvragen van toegevoegde waarde zijn in een e-learningcursus. Naar aanleiding van deze vraag hebben wij een serie blogposts geschreven rond toetsing in e-learning. Gedurende drie blog posts zullen wij ingaan op de verschillende redenen om te toetsen, verschillende toets- en vraag formats, en geven wij een praktische handleiding om toetsvragen te ontwikkelen. Deze eerste post gaat over de verschillende redenen om toetsen of toetsvragen te gebruiken als onderdeel van een e-learningcursus.

Waarom toetsen?

Toetsen worden voornamelijk gebruikt voor het testen van kennis en het bijhouden van voortgang. Daarnaast zijn er echter andere redenen om toetsen op te nemen in een e-learning cursus. Eén reden is dat een test de cursist dwingt om de geteste informatie te herinneren, wat leidt tot een hogere kennisretentie. Een andere reden is dat een test mensen kan motiveren om beter te leren, enerzijds omdat er een duidelijk doel is om naar toe te werken, anderzijds omdat verbeterpunten duidelijk worden gemaakt.

14638339114

Toetsing voor motivatie

Toetsen kunnen gebruikt worden om cursisten te motiveren om te leren. Dit kan worden bereikt door voorafgaand aan de cursus een assessment af te nemen. Een assessment is een test met als doel om te bepalen wat het kennisniveau van een cursist is bij aanvang van de cursus. Om goed te werken als assessment moet deze quiz alle belangrijke leerdoelen aanstippen, moet het duidelijk zijn dat de toets nergens voor meetelt, en moet het voor de cursist mogelijk zijn terug te gaan en vragen te herhalen. Door te variëren in het type vraag kan de cursist worden voorbereid op de voor hun belangrijke onderwerpen in de cursus. Als de cursist vooraf weet waar zijn of haar kennisgaten zitten zal de cursist gemotiveerder zijn tijdens een cursus en de informatie uit de cursus beter opnemen en verwerken.

Toetsing voor kennisretentie

Herhaling is een belangrijk aspect van leren, en een sterke manier van herhalen is het testen van kennis gedurende het leerproces. Ook hier is het belangrijk dat vragen niet meetellen voor de eindbeoordeling. Het doel is niet om te testen wat de cursist heeft geleerd, maar om de cursist te helpen om het geleerde beter te herinneren. Een manier om dit duidelijk te maken, naast dit tekstueel aan te geven, is het gebruik van alternatieve vraagformats zoals drag-and-drop en labeling.

mc toets

Toetsing voor kennistesten

Een kennistest is een zeer effectief middel om de voortgang van een cursist te meten en een beoordeling aan zijn of haar inspanning te koppelen. Daarnaast geeft het de opleidingsprofessional de mogelijkheid om te volgen hoe cursisten het doen, en hoe een cursus verbeterd kan worden. Hiervoor is een afsluitende kennistoets een effectieve methode.

Voor een afsluitende toets kunnen multiple choice en goed/fout vragen worden gebruikt. Deze vragen zijn relatief makkelijk op te stellen, geven het minste ruimte voor interpretatie en kunnen effectief digitaal afgenomen en gecontroleerd worden. Bij een afsluitende toets is het ook passend om een score aan de toets te verbinden die het resultaat voor de cursist (mede) bepaalt.

Conclusie

Het testen van kennis is dus niet de enige reden om een toets in een cursus op te nemen. En een toets hoeft geen score te geven om nut te hebben voor de cursist. Het is wel belangrijk om bij het ontwikkelen van de toets het doel in het achterhoofd te houden om de vragen en vraagvormen optimaal op het doel af te kunnen stemmen. Het beste is natuurlijk als meerdere van deze doelen in de toets kunnen worden gecombineerd!

02

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

03

Author and contact

Want to know more about this?

Please contact us to get to know everything about this and how it can affect your business.

Niels Rop

Niels Rop

Learning Development Expert

Get in touch

04

more blogs

Read more of our insights